Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 23.11.2016 р. № 20232/5/99-99-13-01-01-16 роз’яснила порядок застосування штрафу при самостійному виправленні помилок у ф. № 1ДФ і повідомила: у разі самостійного виправлення помилки, що призвела до зменшення податкового зобов’язання з ПДФО та військового збору, на суму несвоєчасно сплаченого податку податковим агентом нараховується пеня згідно зі ст. 129 ПКУ.

Крім того, якщо податковий агент самостійно на підставі здійсненого перерахунку, що проводився згідно з п. 169.4 ПКУ, виявляє помилки стосовно нарахованого (перерахованого) військового збору та вносить відповідні зміни до податкового розрахунку за формою № 1ДФ, до цього податкового агента застосовується відповідальність згідно з п. 119.2 ПКУ, оскільки перерахунок, передбачений п. 169.4 ПКУ, проводиться винятково для визначення правильності обкладення ПДФО.

Водночас уточнюючий податковий розрахунок подається в разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Такий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для проведення коригування у ф. № 1ДФ необхідно виключити рядок, у якому була допущена помилка. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка та в графі 9 указати «1» — на виключення рядка.

Після чого для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи та в графі 9 указати «0» — на введення рядка.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»