Новини публікуються мовою оригіналу

Верховною Радою прийнято в цілому законопроект № 5131 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення складання та виконання бюджетів».

Документом, зокрема, прописано таке:

1. Уточнено, що місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

2. Видатки на професійно-технічну освіту здійснюватимуться з бюджетів міст обласного значення — обласних центрів (на оплату послуг із підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення в професійно-технічних й інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст).

3. На місцевих бюджетів перекладаються видатки на надання пільг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни.

4. Освітня субвенція спрямовуватиметься на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів. Останні доповнено професійно-технічними навчальними закладами державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

6. Установлено, що органи Казначейства України здійснюють повернення коштів, помилково чи надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений КМУ, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим, відповідно, з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями.

7. Під час здійснення повноважень із контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Мінфін матиме право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи чи органи місцевого самоврядування.

8. Установлюється на 2017 рік пропорційний розподіл між місцевими бюджетами акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального.

9. У 2017–2021 роках розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників і стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції проводитиметься в автоматичному режимі за бюджетною програмою на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації ДФС із урахуванням установлених критеріїв.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»