Затверджено Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб — підприємців), які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів.

Порядок регламентує:

  • організацію перевірок;
  • права посадових осіб органів контролю та права ліцензіата;
  • обов’язки посадових осіб органу контролю та обов’язки ліцензіата;
  • порядок проведення перевірки;
  • проведення перевірок посадовими особами органів контролю;
  • порядок оформлення результатів перевірки.

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових перевірок здійснюють органи контролю: Державна служба України з лікарських засобів як орган ліцензування та її територіальні органи — державні служби з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Наказ МОЗ від 26.09.2013 р. № 835.
Набирає чинності 01.12.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»