Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці в Кіровоградській області розмістило на своєму сайті відповідь на таке запитання: чи можна надати матеріальну допомогу на оздоровлення медичній сестрі лікарні, яка отримала компенсацію за невикористану відпустку, при звільненні без використання відпустки?

Якщо працiвник через певні причини не скористався своїм правом на щорiчну вiдпустку за попереднiй рiк чи за декiлька попереднiх рокiв, вiн має право використати їх (частинами або разом), а в разi звiльнення (незалежно вiд пiдстав) йому має бути виплачено компенсацiю за всi невикористанi днi щорiчних вiдпусток.

Стосовно допомоги на оздоровлення, то вона надається пiд час надання щорiчної вiдпустки й безпосередньо з нею пов’язана. Якщо працiвник не скористався своїм правом на щорiчну вiдпустку й пiд час звiльнення одержує компенсацiю за невикористану вiдпустку, допомога на оздоровлення не виплачується.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»