Новини публікуються мовою оригіналу

У разі якщо страхувальником самостійно до початку перевірки органом ФСС з ТВП виявлено помилки, що містяться в раніше поданому ним звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01.01.2011 р. і витрат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими похованням, то такий страхувальник повинен ужити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт і зміст помилок органу Фонду за місцем обліку, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових внесків або витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду.

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у 2-х примірниках і повинно містити таку інформацію:

  • найменування страхувальника;
  • реєстраційний код страхувальника в органі Фонду чи його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) й ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
  • період виявлення помилки;
  • зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;
  • суму відкоригованих внесків або витрат;
  • суму донарахованої пені;
  • дату складання повідомлення.

Таке повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності та зберігається в страхувальника (копія) і в органі Фонду разом зі звітом страхувальника за той квартал, у якому це повідомлення отримане.

Cтрахувальник під час подання звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані чи нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, у т.ч. по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Відповідні рекомендації викладено Виконавчою дирекцією Київського міського відділення ФСС з ТВП на їх сторінці в мережі «Фейсбук».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»