Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 06.12.2016 р. № 13089/П/99-99-13-02-03-14 повідомила: винагорода, що сплачується однією фізичною особою іншій фізичній особі за ЦПД у розумінні ПКУ, не вважатиметься процентами, оскільки не відповідає терміну «проценти», визначеному в пп. 14.1.257 ПКУ.

Із метою оподаткування таку винагороду на підставі пп. 164.2.20 ПКУ слід розглядати як інший дохід, що оподатковується на загальних підставах.

До процентів включаються:

а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;

в) платіж за придбання товарів у розстрочку;

г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу);

ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.

Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум.

Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, установлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору чи іншої вартісної бази, не є процентами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»