Державна інспекція навчальних закладів України (далі — ДІНЗ України) нагадала регіональним органам управління освітою про необхідність подання ними ДІНЗ України до 10 листопада 2013 року:

  • інформації про дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з установленими законодавством критеріями (форма № 1) — на паперових носіях. ДІНЗ України наголосила про обов’язковість зазначення в цій формі інформації про навчальні заклади як державної, так і приватної форм власності, підпорядковані МОН України;
  • інформації про професійно-технічні навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з установленими законодавством критеріями (форма № 2) — на паперових носіях і в електронному вигляді;
  • переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на наступний календарний рік.

Згадані вище форми затверджені наказом МОН України «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів» від 17.06.2013 р. № 770.

Листи ДІНЗ України від 11.10.2013 р. № 01-21/1928  та від 18.10.2013 р. № 01-21/1988

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»