Новини публікуються мовою оригіналу

Листок непрацездатності (далі — ЛН) в амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем переважно за місцем проживання чи роботи.

У разі вибору особою лікуючого лікаря та лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу чи його заступником, засвідченої підписом і круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання та роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), ЛН видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності.

При стаціонарному лікуванні поза постійним місцем проживання, у тому числі й з інших адміністративних районів міста, ЛН видається з дозволу головного лікаря, засвідчується його підписом і печаткою лікувально-профілактичного закладу на число днів, необхідних для лікування.

Про це нагадує ФСС з ТВП у листі від 17.11.2016 р. № 2.4-16-2018.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»