Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці в Кіровоградській області розмістило інформацію про нюанси працевлаштування директорів навчальних закладів.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII, педагогічних і науково-педагогічних працівників приймають на роботу, уклавши з ними трудовий договір, зокрема контракт.

Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

Згідно із ч. 3 ст. 24 КЗпП, укладення трудового договору, а отже — і контракту, оформлюється наказом або розпорядженням власника чи вповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. По закінченню строку дії контракту видається наказ про звільнення працівника за п. 2 ст. 36 КЗпП.

Під час укладення контракту, відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мін’юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, у трудовій книжці у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства (навчального закладу). Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу.

У графі 3 пишеться: «Прийнято або призначено до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво», — із зазначенням конкретного найменування структурного підрозділу, а також роботи, професії чи посади та присвоєного розряду (факультет, кафедра, предметна (циклова) комісія, відділення тощо та відповідна посада педагогічного чи науково-педагогічного працівника, з яким укладається контракт).

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375 (найменування посади педагогічного чи науково-педагогічного працівника зазначається відповідно до ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III та Переліку педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963).

Про строковий характер роботи в трудовій книжці не вказується.

У разі об’єднання територіальних громад у навчальних закладах змінюється власник, але це не підстава для звільнення керівника чи для зміни форми його трудового договору.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»