Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 23.11.2016 р. № 25360/6/99-99-15-02-02-15 пояснила, як визначається рівень рентабельності контрольованих операцій.

У пп. 39.3.2.5 ПКУ встановлено невиключний перелік фінансових показників, які забезпечують установлення відповідності умов контрольованих операцій (далі — КО) принципу «витягнутої руки» та можуть використовуватися під час визначення рівня рентабельності КО.

Водночас відповідно до пп. 39.3.6.1 ПКУ метод чистого прибутку операції полягає в порівнянні чистого прибутку на основі відповідної бази (витрати, продаж, активи), що отримує платник податку в КО, із чистим прибутком на підставі тієї ж бази в співставній неконтрольованій операції.

Таким чином, ПКУ визначено: для застосування методу чистого прибутку мають використовуватися показники рентабельності (фінансові показники), які розраховуються з використанням показника чистого прибутку (прибутку від операційної діяльності).

Однак, зважаючи на рекомендації Настанов Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб й Керівництва ООН із трансфертного ціноутворення для країн що розвиваються, використання методу чистого прибутку не передбачає можливості застосування фінансових показників валової рентабельності й/або валової рентабельності собівартості.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»