Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 30.11.2016 р. № 25818/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо коригування фінрезультату до оподаткування на сформоване забезпечення для виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Згідно з пп. 139.1.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (окрім забезпечень на відпустки працівникам та інших виплат, пов’язаних із оплатою праці, і резервів, визначених пп.пп. 139.2–139.3 ПКУ) відповідно до П(С)БО або МСФЗ.

Водночас фінрезультат до оподаткування зменшується:

  • на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, і резервів, визначених пп.пп. 139.2–139.3 ПКУ), які відшкодовані за рахунок резервів і забезпечень, сформованих відповідно до П(С)БО або МСФЗ;
  • на суму коригування (зменшення) резервів і стандартів фінансової звітності й на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інших виплат, пов’язаних із оплатою праці, і резервів, визначених пп.пп. 139.2–139.3 ПКУ), на яку збільшився фінрезультат до оподаткування відповідно до П(С)БО або МСФЗ (пп. 139.1.2 ПКУ).

Таким чином, якщо забезпечення (резерв) створюється для відшкодування майбутніх витрат за іншими виплатами, пов’язаними з оплатою праці, сума витрат на формування такого забезпечення не збільшує фінансового результату для цілей обкладення податком на прибуток.

При цьому ПКУ не містить визначення поняття «виплати, пов’язані з оплатою праці». Тож у цьому випадку слід використовувати значення виплат, пов’язаних з оплатою праці, установлене іншими законами (п. 5.3 та пп. 14.1.84 ПКУ), зокрема:

  • видатки підприємств за програмами пенсійного забезпечення (у т.ч. виплати пенсій, одноразові виплати при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію, ювілейні премії, видатки на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату й доставку пільгових пенсій) відносяться до складу інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, — ст. 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5;
  • до виплат, пов’язаних з оплатою праці, належать видатки підприємства за програмами пенсійного забезпечення (у т.ч. короткострокові виплати працівникам, виплати по закінченню трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам, виплати в разі звільнення тощо) — п. 5 МСБО 19 «Виплати працівникам».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»