Новини публікуються мовою оригіналу

Із 01 січня 2017 року запроваджується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів на виконання вимог п. 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

Із цієї ж дати місцеві бюджети використовуватимуть Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затверджену наказом Мінфіну від 02.12.2014 р. № 1195 (далі — ТПКВКМБ/ТКВКБМС), і програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів, а тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11, втрачає чинність.

Тож із 01 січня 2017 року місцеві фінансові органи мають подати до органів Казначейства довідники бюджетної класифікації, що застосовуватимуться під час виконання відповідного місцевого бюджету з 01 січня 2017 року, а розпорядники коштів вищого рівня — мережу на 2017 рік, сформовану за новою класифікацією на підставі рішення про місцевий бюджет на 2017 рік.

Про це повідомляє Державна казначейська служба.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»