Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці в Івано-Франківській області нагадує: згідно зі ст. 147 КЗпП, за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один із таких заходів стягнення:

  • догана

або

  • звільнення.

Водночас законодавством, статутами й положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

За загальним правилом дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження та призначення на посаду) такого працівника. Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством.

Власник або вповноважений ним орган має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу чи його органу.

Відповідно до ст. 148 КЗпП, дисциплінарне стягнення застосовується власником або вповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6-ти місяців із дня вчинення проступку.

У ст. 149 КЗпП зазначено: до застосування дисциплінарного стягнення власник або вповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.

Під час обрання виду стягнення власник або вповноважений ним орган має враховувати:

  • ступінь тяжкості вчиненого проступку;
  • заподіяну шкоду;
  • обставини, за яких учинено проступок;
  • попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Порядок зняття дисциплінарного стягнення визначено в ст. 151 КЗпП, а саме:

1) якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення;

2) якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни й до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, установленому чинним законодавством (гл. XV КЗпП).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»