Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 07.12.2016 р. № 921 затвердив Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який надійшов на заміну Положенню про військовій облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженому постановою КМУ від 09.06.1994 р. № 377.

Документ поширюється, зокрема, і на підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах й організаціях, визначається з урахуванням таких норм:

  • від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — 1 особа;
  • від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — 2 особи;
  • від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — 3 особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних — по 1-й особі додатково.

За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах й організаціях менш ніж 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій установлюється доплата в розмірі до 50% посадового окладу, крім державних службовців.

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

Державні органи, підприємства, установи й організації в 7-денний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення та звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

На державні органи, підприємства, установи й організації покладається виконання таких заходів:

  • перевірка в громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць);
  • надсилання в 7-денний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу);
  • оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
  • організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше ніж раз на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, у яких вони перебувають на військовому обліку;
  • у 5-денний строк із дня подання відповідних документів унесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади та надсилання щомісяця до 5-го числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;
  • складення та подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
  • приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку й оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»