Новини публікуються мовою оригіналу

Для ведення податкового обліку за окремими видами сільгоспоперацій у складі податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» – «0123» передбачено Додаток 10 «Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10)» (далі — Додаток 10).

Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільгоспоперацій здійснюється у відповідних рядках таблиць 1, 2 і 3 Додатка 10 виходячи з того, для використання в яких саме видах сільськогосподарської діяльності були придбані/увезені товари/послуги, необоротні активи. При цьому в разі зміни напряму використання придбаних/увезених товарів/послуг, необоротних активів у межах спецрежиму оподаткування платник ПДВ — спецрежимник повинен відкоригувати показники відповідних рядків таблиць 1, 2 і 3 Додатка 10.

Беручи до уваги те, що зміна напряму використання не є помилкою, коригування податкового кредиту здійснюється не шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» – «0123», а безпосередньо в самій податковій декларації з ПДВ із позначками «0121» – «0123».

Коригування податкового кредиту у зв’язку зі зміною напряму використання здійснюється в Додатку 10 на підставі бухгалтерської довідки шляхом перенесення обсягів придбаних/увезених товарів/послуг, необоротних активів з однієї таблиці Додатка 10 (зі знаком «-») до іншої таблиці Додатка 10 (зі знаком «+»).

Обсяги придбаних/увезених товарів/послуг переносяться з однієї таблиці Додатка 10 до іншої виходячи із ціни придбання таких товарів/послуг, а обсяги придбаних/увезених необоротних активів — у межах їх балансової (залишкової) вартості.

Перенесення податкового кредиту з однієї таблиці Додатка 10 до іншої спричиняє зміну значень показників розділу «Розрахунки за звітний період» таблиць Додатка 10, а тому якщо перенесення податкового кредиту з однієї таблиці Додатка 10 до іншої спричинило збільшення значень показників рядків 13, 13.1, 13.2 таблиці Додатка 10 та, відповідно, рядків 18, 18.1, 18.2 декларації з ПДВ із позначками «0121» – «0123», платник податку з метою уникнення виникнення заборгованості перед держбюджетом повинен до граничної дати подання такої податкової декларації забезпечити зарахування коштів на відповідний додатковий електронний рахунок.

Таке роз’яснення надала ДФСУ в листі від 23.09.2016 р. № 20752/6/99-99-12-02-01-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»