Новини публікуються мовою оригіналу

Фонд соцстраху від нещасних випадків у листі від 05.12.2016 р. № 278-06-13 прояснив окремі аспекти фінансування індивідуальної програми реабілітації (ІПР).

1. Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку чи акт розслідування професійного захворювання (отруєння).

2. За наявності в справі про страхові виплати потерпілого висновку МСЕК (відповідно до форми первинної облікової документації № 158-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, потреби у наданні медичної та соціальної допомоги» або згідно з формами первинної облікової документації, затвердженими відповідним чином нормативними актами, що діяли на момент огляду потерпілих) щодо потреби в спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні — у робочого органу виконавчої дирекції Фонду для припинення страхових виплат відсутні правові підстави.

3. Для інваліда ІПР має рекомендаційний характер (інакше кажучи, він сам повинен працювати над своїм відновленням, це підтверджується також і заявницьким принципом видачі ІПР). Своєю чергою, органи, що надають послуги з реабілітації, зобов’язані виконувати визначені ІПР заходи з реабілітації (тобто послуги надаються за бажанням інваліда, а не за рішенням виконавця).

4. На час складення ІПР МСЕК уже має у своєму розпорядженні та керується відомостями акта огляду МСЕК. А тому заходи з реабілітації, включаючи медичні послуги, не можуть бути меншими, ніж передбачені висновком МСЕК, оскільки висновок МСЕК є первинним документом і передумовою для складання ІПР. Водночас, вирішуючи питання про співвідношення цих двох документів (висновок МСЕК й ІПР) для правових наслідків у частині фінансування Фондом відповідних заходів, Фонд вважає, що якщо ІПР інваліда, затвердженою МСЕК, установлено більш широкий обсяг фінансування медичних послуг, ніж установлено висновком МСЕК, то Фонд фінансує витрати на реабілітацію, на період (строк), установлений цією ІПР. При цьому Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961 (далі Закон № 2961) не передбачено наслідки порушення строку контролю за виконанням ІПР. Але, враховуючи, що терміни контролю все-таки встановлено, Фонд вважає, що в разі якщо завершено строки конкретних заходів реабілітації ІПР, у Фонду після спливу цих строків відсутні підстави оплачувати потерпілому медичні послуги, що були передбачені ІПР і не передбачені висновком МСЕК після завершення відповідних строків.

5. Після набуття чинності Законом № 2961 заходи реабілітації можуть бути передбачені як у висновку МСЕК, так і в ІПР, складеною МСЕК, строки в цих документах можуть бути різними, а тому заходи реабілітації, передбачені в ІПР, що збігаються з витратами на медичну та соціальну допомогу, передбачену висновком МСЕК, оплачуються незалежно від факту дотримання строків контролю за ІПР (у межах строку, визначеного МСЕК).

Заходи реабілітації, передбачені в ІПР і не передбачені висновком МСЕК, оплачуються на строк, визначений в ІПР, а після завершення відповідних строків реабілітації, визначених ІПР, — оплата таких витрат не здійснюється.

6. Виконавча дирекція Фонду не вповноважена надавати правову оцінку діям посадових осіб, що заповнюють ІПР.

7. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду не може на власний розсуд установлювати строк дії ІПР і припиняти рекомендовані МСЕК види соціальної та медичної допомоги, особливо в тих випадках, коли групу, ступінь втрати працездатності у відсотках та потребу в додаткових видах допомоги встановлено без визначення терміну переогляду (безстроково). Фінансування витрат на відповідні види допомоги може припинятися лише у випадках спливу строків, визначених в ІПР на проведення реабілітації (медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової та соціальної), за умови, якщо такі види допомоги не передбачено в акті огляду МСЕК про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, потреби в наданні медичної та соціальної допомоги.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»