Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» — повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, документом передбачається:

  • обов’язкове повідомлення роботодавцями профспілок про заплановане масове вивільнення та подання необхідної інформації для розробки конструктивних заходів щодо зменшення масштабів звільнення на підприємствах;
  • збільшення штрафних санкцій за неподання роботодавцем інформації про заплановане масове вивільнення працівників із 4-кратного розміру мінімальної заробітної плати до 10кратного;
  • застосування положень масового вивільнення працівників у разі ліквідації юридичної особи;
  • уточнення критеріїв масового вивільнення працівників для підприємств із чисельністю працівників 300 і більше.

Запропонована редакція проекту містить доповнення ст. 21 КЗпП у частині визначення переліку обмежень, які не вважаються дискримінацією у сфері праці. Зокрема йдеться про обмеження, що залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, статі тощо) чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб.

До того ж включено норму щодо надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення її порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Змінами також передбачено, що Держпраці здійснює накладання штрафів за порушення вимог реклами з працевлаштування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»