Новини публікуються мовою оригіналу

Згідно з п. 34 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатного передання чи неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від його використання.

Зважаючи на викладене податківцями в підкатегорії 101.02 системи «ЗІР», під час здійснення операцій зі списання нематеріального активу у зв’язку з неможливістю отримання надалі економічних вигід від його використання платник ПДВ повинен урахувати норми п. 198.5 ПКУ й нарахувати податкові зобов’язання.

У разі здійснення операцій зі списання нематеріального активу під час його вибуття внаслідок безоплатного передання нараховуються податкові зобов’язання відповідно до п. 185.1 ПКУ, і база обкладення ПДВ визначається згідно з п. 188.1 ПКУ. Своєю чергою, податкові зобов’язання, відповідно до п. 198.5 ПКУ, не нараховуються.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»