Новини публікуються мовою оригіналу

На засіданні ВРУ прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (законопроект № 5132).

Ним пропонується:

  • переглянути ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема, акцизного податку, екологічного податку й рентної плати;
  • переглянути положення, у яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з підвищенням останнього;
  • рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, які додатково відкриті сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим обкладення ПДВ, закриваються з дня наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, — за ІV квартал 2016 року.

Законопроект прийнято з пропозиціями Комітету з питань податкової та митної політики.

Якщо керуватися висновками та пропозиціями Комітету, то також проектом пропонується:

  • ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, установити в розмірі не більш як 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більш ніж 1% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менш як 0,3% та не більш ніж 1% від їх нормативної грошової оцінки;
  • установити, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники — сільськогосподарські підприємства, унесені до реєстру отримувачів бюджетної дотації, у порядку та строки, установлені цим ПКУ, подають податкову декларацію з ПДВ, у якій указують розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду із цього податку за результатами діяльності по операціях, визначених у ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду, і розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12-ти послідовних звітних податкових періодів;
  • установити, що ІСЦ за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей обкладення єдиним податком групи 4, застосовується зі значенням 100%;
  • вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — розрахункового документа й технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, із позначкою про дату продажу;
  • штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами з дати виникнення зобов’язання щодо подання цього звіту.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»