Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 30.11.2016 р. № 867 затвердив порядок ведення Єдиного державного порталу відкритих даних. Ідеться про Портал відкритих даних data.gov.ua. Про те, яка публічна інформація має завантажуватися бюджетниками на Портал відкритих даних, ішлося в матеріалі «Портал відкритих даних і «Є-дата»: у чому різниця та яку бухгалтерську інформацію оприлюднювати».

Згаданою ж постановою, зокрема, указується, що реєструють розпорядника інформації на порталі на підставі відповідної заяви.

Заява про реєстрацію розпорядника інформації на порталі формується автоматично під час створення персонального електронного кабінету, після чого роздруковується та засвідчується підписом керівника й печаткою розпорядника інформації чи електронним цифровим підписом керівника й електронною цифровою печаткою розпорядника інформації та надсилається держателю порталу.

Держатель порталу на підставі оформленої заяви про реєстрацію розпорядника інформації протягом 3-х робочих днів із дня отримання такої заяви приймає рішення про реєстрацію та надання відповідних прав доступу розпоряднику інформації на порталі.

Відповідальність за організацію доступу відповідальних осіб розпорядника інформації до персонального електронного кабінету на порталі несе керівник розпорядника інформації.

У разі звільнення відповідальної особи розпорядника інформації така особа має бути негайно позбавлена доступу до персонального електронного кабінету на порталі, а до інформації про розпорядника інформації вносяться відповідні зміни на порталі.

За умови зміни реєстраційних даних розпорядника інформації його відповідальна особа в строк не більш ніж 3 робочих дні вносить відповідні зміни в інформацію про розпорядника інформації на порталі.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»