Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата в цивільних справах ВСУ в постанові від 30.11.2016 р. у справі № 6-2363цс16 дійшла висновку: довіреність, яку видає юридична особа своєму представнику на вчинення правочину з відчуження майна від імені юридичної особи, та згода власника майна на його відчуження, яку власник надає згідно зі ст. 136 ГКУ, мають різну правову природу та не можуть бути ототожнені.

Зокрема в разі відчуження юридичною особою майна, яке закріплене за нею на праві господарського відання, ця юридична особа діє від власного імені, хоча й за обов’язкової наявності попередньої згоди власника майна. У разі видачі юридичною особою представнику довіреності на вчинення відповідного правочину, протягом строку довіреності або до припинення її дії від імені юридичної особи діє цей представник.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»