Новини публікуються мовою оригіналу

За ініціативою Державної аудиторської служби України внесено зміну до абз. 3 п. 1 р. II Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (даліПоложення № 879), у частині виключення норми щодо можливості включення за рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії працівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (наказ Мінфіну України від 04.10.2016 р. № 868, який набрав чинності 18 листопада 2016 року).

Зміну внесено для приведення Положення № 879 у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від 28.09.2011 р. № 1001 і Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Мінфіну від 04.10.2011 р. № 1247, у частині забезпечення функціональної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту, що передбачає недопущення виконання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту функцій, не пов’язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту.

Крім того, ця зміна внесена для чіткого відмежування функції внутрішнього аудиту від процесів оплати, обліку та внутрішнього контролю.

З огляду на викладене, для забезпечення дотримання вимог законодавства Державна аудиторська служба України в листі від 23.11.2016 р. № 21-14/97 рекомендує:

  • за наявності у внутрішніх документах установи (у т.ч. із питань внутрішнього аудиту) норми щодо можливості включення за рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії працівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту привести їх у відповідність до чинної редакції Положення № 879;
  • не допускати включення до складу інвентаризаційної комісії працівників підрозділу внутрішнього аудиту, у т.ч. під час проведення аудиторських досліджень;
  • керівникам підрозділів внутрішнього аудиту розглянути цей лист на економічних навчаннях із працівниками підрозділу внутрішнього аудиту;
  • керівникам підрозділів внутрішнього аудиту центрального апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, інших державних органів довести цей лист до відома внутрішніх аудиторів, що діють у системі відповідного органу.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»