Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у Дніпропетровській області на своєму офіційному веб-сайті розмістила консультацію щодо списання кредиторської заборгованості й повідомляє:

  • у розумінні ПКУ безнадійна заборгованість, у т.ч. кредиторська, трактується як заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, прострочена заборгованість, заборгованість, стягнення якої неможливо у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, або заборгованість банкрутів і суб’єктів господарювання, припинених як юридичні особи;
  • відповідно до вимог п. 5 П(С)БО 11, якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду;
  • підстави припинення зобов’язання визначені гл. 50 Цивільного кодексу України (даліЦКУ). Так, зобов’язання припиняється частково чи в повному обсязі на підставах, установлених договором або законом. Зокрема, згідно зі ст. 609 ЦКУ зобов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника чи кредитора), окрім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю;
  • якщо внаслідок проведеної інвентаризації встановлено, що зазначена кредиторська заборгованість не підлягає погашенню (у разі якщо це не суперечить нормам ЦКУ), вона підлягає списанню з відповідним визначенням іншого операційного доходу того періоду, у якому зобов’язання визнано таким, що не підлягає погашенню.

Власну точку зору щодо цього питання ми обґрунтували в матеріалі «Списуємо кредиторську заборгованість: бухоблік, податок на прибуток і ПДВ».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»