Новини публікуються мовою оригіналу

Укладати чи не укладати колективний договір — кожен роботодавець вирішує самостійно — пояснює Управління Держпраці в Кіровоградській області.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю та мають право юридичної особи.

Отже, ствердне викладення позиції законодавця вказує, що укладення колективного договору є необхідним (обов’язковим) у випадку використання найманої праці, незалежно від кількості працюючих і форми власності підприємства. І може укладатися в структурних підрозділах підприємства.

Тобто на рівні структурних підрозділів його укладання не є обов’язковим, і законодавець надає сторонам право вибору щодо його укладення. Водночас якщо одна зі сторін на рівні структурних підрозділів виявить ініціативу щодо його укладення, інша зобов’язана розглянути таку пропозицію й розпочати переговори в 7-денний строк.

Обов’язковість укладення колективного договору також випливає з положень ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-ХІІ (далі Закон № 3356) щодо необхідності укладення цього локального нормативно-правового акта після заснування (реєстрації) підприємства в 3-місячний строк, а також обов’язку власника чи вповноваженого ним органу ознайомити з колективним договором усіх працюючих та щойно прийнятих на підприємство працівників.

Обов’язковість укладання колективного договору, зокрема, зумовлена ще й тим, що в колективному договорі:

  • конкретизуються нормативні положення законодавства загального характеру;
  • установлюються особливості оплати праці працівників конкретного підприємства;
  • конкретизується тривалість відпустки та додатково встановлюються пільги й компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
  • заповнюються прогалини в трудовому законодавстві, які стосуються не окремо взятого працівника, а є загальними для всіх членів трудового колективу.

До того ж у ст. 17 Закону № 3356 передбачена відповідальність сторін за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди або навмисне порушення 7-денного строку початку переговорів, ініційованих іншою стороною, або незабезпечення роботи відповідної комісії.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»