Новини публікуються мовою оригіналу

Нацагентство з питань держслужби наказом від 21.10.2016 р. № 223 затвердило форму звітності КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців» й Інструкції щодо її заповнення. Вона поширюється на державні органи, установи та організації, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державної служби (далі — державні органи).

Звіт за формою КСДС щокварталу складають державні органи, у т.ч. судові, і подають до Нацдержслужби винятково в електронному вигляді. Звіт за формою КСДС подається до Нацдержслужби з використанням установленого ідентифікатора (логін і пароль) через веб-портал Нацдержслужби за адресою https://ksds.nads.gov.ua. Інформація в електронному вигляді має повністю відповідати інформації в паперовому вигляді.

Зокрема такий звіт подають:

  • районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації — Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям не пізніше 07-го числа місяця, наступного за звітним періодом;
  • Рада міністрів АР Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації — Нацдержслужбі не пізніше 14-го числа місяця, наступного за звітним періодом;
  • територіальні органи — державному органу вищого рівня не пізніше 07-го числа місяця, наступного за звітним періодом;
  • державні органи — Нацдержслужбі не пізніше 14-го числа місяця, наступного за звітним періодом.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»