Новини публікуються мовою оригіналу

Профспілка працівників освіти і науки України повідомляє: атестація працівників проводиться не частіше ніж раз на 3 роки й тільки в їх присутності за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації.

Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за 2 місяці до її проведення. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається до атестаційної комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації.

Атестації не підлягають:

  • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше року;
  • вагітні жінки; особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до 3-х років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
  • одинокі матері чи одинокі батьки, які мають дітей віком до 14-ти років;
  • особи, які працюють за сумісництвом.

Колективним договором можуть установлюватись інші категорії працівників, які не підлягають атестації.

Підготовка кваліфікованих робітників, зокрема кухарів, і підвищення їх кваліфікації здійснюються професійно-технічними навчальними закладами, а також на виробництві, у сфері послуг згідно з постановою КМУ від 11.09.2007 р. № 1117:

Назва професії (професійна назва роботи) за Національним класифікатором України «Класифікатор професій»

ДК 003:2005 (КП)

з урахуванням вимог її кваліфікаційної характеристики

Код КП

Номер галузевого випуску Довідника кваліфікаційних навчальних характеристик професій працівників

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка за технологічно суміжною професією в професійно-технічних навчальних закладах, на виробництві, у сфері послуг

Підвищення кваліфікації в професійно-навчальних закладах, на виробництві, у сфері послуг

атестаційний рівень професійно-технічного навчального закладу

перший (професійно-технічне навчання на виробництві, у сфері послуг)

другий

третій

Кваліфікаційні розряди (класи, категорії, групи)

Кухар

5122

65

3

3–4

3–5

 

4–6

Кухар дитячого харчування

5122

65

   

5

5

 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»