Новини публікуються мовою оригіналу

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03.11.2016 р. № 1724-VIII уносяться, зокрема, і зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Зокрема ці зміни містять таке:

1. Уточнено, що первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію, однак виключено фразу, що цей документ підтверджує здійснення господарської операції. Як наслідок — прибрано й згадку про те, що первинні документи фіксують факти здійснення господарських операцій. Також відсутня норма, яка передбачала складати первинні документи під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

2. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються в бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи й електронний документообіг.

3. З обов’язкових реквізитів первинного документа прибрано «місце складання» та необхідність ставити аналог власноручного підпису чи підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

4. Уточнено, що дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

Зміни набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування вказаного Закону вище, та вводяться в дію через місяць із дня набрання ним чинності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»