Новини публікуються мовою оригіналу

Направлення працівника на курси підвищення кваліфікації оформлюється наказом (розпорядженням) за підписом керівника.

На підставі такого наказу (розпорядження) у табелі обліку робочого часу можна зробити відмітку «Ін» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством.  Однак за потреби форму табеля можна доповнити іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

Щодо  запису в трудову книжку, то відповідно до п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту від 29.07.1993 р. № 58, у разі звільнення працівника всі записи про роботу й нагороди, що внесені в трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства чи спеціально вповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість і місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні 2 роки перед звільненням.

Щодо надання іншого дня відпочинку при направленні працівника на курси підвищення кваліфікації у вихідний день із відривом від виробництва, то надання іншого дня відпочинку за навчання у вихідний день чинним законодавством не передбачено.

На ці моменти звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 29.06.2016 р. № 813/13/84-16.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»