Новини публікуються мовою оригіналу

Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні», який має зробити черговий крок до полегшення ведення бізнесу в Україні.

Документом запропоновано впровадити такі положення, зокрема:

1) у сфері захисту прав акціонерів:

 • обов’язкове негайне розкриття (як особлива інформація про емітента) інформації про те, у чому полягає конфлікт інтересів, пов’язаних із правочином із заінтересованістю;
 • відповідальність осіб із заінтересованістю й посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;
 • право акціонера ознайомитися з документами, пов’язаними з учиненням правочину із заінтересованістю;
 • включення питання про вибір незалежного аудитора до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
 • поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства;

2) у сфері правосуддя:

 • можливість подання позовної заяви суду (і надсилання її копії відповідачеві) за допомогою спеціальної платформи в мережі Інтернет;
 • забезпечення можливості витребовування категорії доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребовуваного документа);

3) у сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань:

 • зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові в довірчу власність майна — об’єкта забезпечення;

4) у сфері альтернативного вирішення спорів:

 • компетенція третейських судів поширюється на справи за позовами про захист прав споживачів, корпоративні спори та спори щодо об’єктів нерухомості;
 • установлюється право споживача в будь-який момент припинити розгляд справи за його позовом;

5) у сфері будівництва:

 • виключається необхідність одержання в центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, вихідних даних для проектування об’єктів будівництва;
 • установлюється швидка й прозора процедура присвоєння будівельної та поштової адрес;
 • скасовується обов’язок сплати пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту;

6) у сфері правочинів із нерухомістю:

 • виключається можливість безпідставного витребовування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»