Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 15.11.2016 р. № 24548/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо оподаткування фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Своєю чергою, платникам податку на прибуток надано право не коригувати фінрезультат до оподаткування на різниці, визначені р. ІІІ ПКУ (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), якщо їх річний бухгалтерський дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн.

Різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій, визначені ст. 140 ПКУ та передбачають:

  • зменшення фінрезультату до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку 4-ї групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (пп. 140.4.1 ПКУ);
  • збільшення фінрезультату податкового (звітного) періоду на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (пп. 140.5.3 ПКУ).

Таким чином, доходи та витрати від участі в капіталі не враховуються для цілей справляння податку на прибуток.

Водночас платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, може не застосовувати коригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці по р. III ПКУ, зокрема, які пов’язані з обліком фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»