Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у Донецькій області на своєму офіційному веб-сайті розглянуло деякі особливості Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт). Форма такого звіту затверджена наказом Мінфіну України від 17.06.2016 р. № 553, у якій згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Форма Звіту передбачає зокрема заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Частину І Звіту заповнюють усі неприбуткові організації незалежно від того, дотрималися вони вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, чи ні.

У рядках 1.1–1.16 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1–2.6 Звіту — суми видатків. При цьому в зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

У рядку 1.15 Звіту відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, із яких:

  • у рядку 1.15.1 відображається благодійна допомога;
  • у рядку 1.15.2 ГД — гуманітарна допомога та дорівнює сумарному значенню графи 9 р. 2 додатка ГД Звіту;
  • у рядку 1.15.3 — суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абз. 2 п. 33 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.6 та рядки 2.6.1, 2.6.2 ГД, 2.6.3 Звіту відповідно).

При цьому до рядка 2.6.2 ГД Звіту переноситься сумарне значення графи 8 р. 3 додатка ГД Звіту.

Рядок 1.16 Звіту передбачений для відображення інших доходів, які не включені до рядків 1.1 – 1.15 Звіту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»