Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 18.11.2016 р. № 12293/Ф/99-99-15-02-02-14 підсумовує, що при розрахунку суми перевищення відповідно до п. 140.2 ПКУ враховується вся сума нарахованих у бухгалтерському обліку процентів незалежно від того, чи відображені такі проценти при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Зауважено, що відповідно до П(С)БО 31 фінансовими вважаються витрати на проценти й інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями. Такі витрати суб'єктами малого підприємництва визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони були нараховані (визнані зобов'язаннями). Інші юридичні особи визнають фінансові витрати в тому звітному періоді, у якому вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), за винятком фінансових витрат, що капіталізуються.

Капіталізацією фінансових витрат є включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу (п. 3 П(С)БО 31). Відповідно до п. 13 П(С)БО 31, капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення кваліфікаційного активу завершено.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»