Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ на своєму офіційному веб-сайті повідомив про полегшення умов для притоку кредитних ресурсів в іноземній валюті до українського бізнесу й удосконалення механізму запобігання їх відтоку за межі України. Для цього було внесено зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого положенням НБУ від 17.06.2004 р. № 270.

По-перше, НБУ зробив виняток із загального порядку контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за зовнішніми кредитами чи позиками, які резидент-позичальник (як підприємство, так і фінансова установа) залучає від нерезидента-кредитора за участі експортно-кредитного агентства (ЕКА). Зараз НБУ здійснює контроль, щоб вартість зовнішніх приватних залучень у формі кредитів або позик в іноземній валюті не перевищувала граничного розміру, тобто розмір максимальних процентних ставок, які визначені окремою постановою Правління НБУ від 03.08.2004 р. № 363. Але надалі під час такого контролю за розміром виплат резидента за користування кредитом не враховуватимуться платежі, які резидент робить нерезиденту для відшкодування фактичних витрат нерезидента з оплати послуг (винагороди, премії, комісії тощо) ЕКА. При цьому ЕКА має належати до переліку, що наведено на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Такий крок розширить можливості для доступу резидентів до зовнішніх кредитних ресурсів, що надаються за участі ЕКА.

По-друге, НБУ додаткового передбачив проведення банками аналізу джерел походження коштів в іноземній валюті в резидентів (що не мають статусу фінансової установи), які мають намір використати цю валюти для надання позик нерезидентам. Такий захід унеможливить використання резидентами-підприємствами іноземної валюти, що була отримана як кредит або позика, для надання позики нерезиденту за межами України на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

Реалізація цих рішень передбачена постановою Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам» від 22.11.2016 р. № 404. Цей документ набирає чинності 30 листопада 2016 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»