Новини публікуються мовою оригіналу

Згідно з пп.14.1.90 ПКУ, корпоративні права — права особи, частка якої визначається в статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами.

Об’єктом обкладення ПДВ є операції платників податку з постачання товарів і послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Не є об’єктом обкладення ПДВ операції з:

  • випуску (емісії), розміщення в будь-якій формі управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову й митну політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні й іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій із нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, аніж цінні папери, формах;
  • обміну зазначених цінних паперів і корпоративних прав, виражених в інших, аніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, аніж цінні папери, формах;
  • розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у т.ч. пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону й інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню згідно із законом (пп. 196.1.1 ПКУ).

Таким чином, зважаючи на викладене вище, операція з продажу за кошти юрособою-нерезидентом корпоративних прав резиденту, а також операції з обміну зазначених корпоративних прав на цінні папери й інші корпоративні права не є об’єктом обкладення ПДВ.

Таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті повідомила ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»