Новини публікуються мовою оригіналу

НАЗК рішенням від 06.09.2016 р. № 19 визначила Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Перевірка факту подання декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладена на вповноважений підрозділ (особу) із питань запобігання та виявлення корупції органу, у якому працює (працював) суб'єкт декларування, або інший структурний підрозділ такого органу (далі — відповідальний підрозділ (особа)), визначений керівником органу.

Відповідальний підрозділ (особа) органу, у якому працюють (працювали) суб'єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій у такі строки:

1) щорічні декларації суб'єктів декларування — протягом 10-ти робочих днів із граничної дати подання таких декларацій;

2) декларації суб'єктів декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, — упродовж 5-ти робочих днів із дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, у якому працював суб'єкт декларування, — упродовж 5-ти робочих днів після спливу строку в 20 робочих днів із дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;

3) декларації суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, — протягом 10-ти робочих днів із граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність;

4) декларації суб'єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, — до призначення або обрання особи на посаду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»