Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін у листі від 14.09.2016 р. № 31-11420-07-10/26261 пояснює окремі моменти бухобліку в бюджетних установах.

1. Якщо під час експлуатації складові об'єкта основного засобу вийшли з ладу, суб'єкт державного сектора може здійснити ремонт, технічне обслуговування, модернізацію об'єкта основних засобів. Однак списання об'єктів основних засобів із метою розукомплектування Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314, не передбачено.

2. Об'єкт нематеріальних активів, наданий суб'єктом державного сектора, який є правовласником (ліцензіаром), у користування (при збереженні виключних прав на результат інтелектуальної діяльності), лишається на балансі правовласника (ліцензіара) із зазначенням в аналітичному обліку інформації про передання цього об'єкта в користування іншій особі.

Об'єкт нематеріальних активів, отриманий у користування, обліковується суб'єктом державного сектора (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи з розміру винагороди, установленого в договорі. При цьому платежі за надане право використання об'єктів інтелектуальної власності у вигляді періодичних платежів, обчислених у порядку та строки, установлені договором, включаються ліцензіатом до витрат звітного періоду.

3. Керівником підприємства затверджується перелік осіб, які мають право надавати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів й іншого майна.

Додатково нагадуємо: 04.11.2016 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818, яким затверджено нові типові форми з обліку та списання основних засобів. Коментар до нього — у матеріалі «Аналізуємо нові типові форми з обліку та списання основних засобів».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»