Новини публікуються мовою оригіналу

МОЗ у листі від 18.08.2016 р. № 11.02-01/23/Д-1/2356-16/21489 розглянуло особливості атестації лікарів.

1. Лікарі медико-профілактичного профілю можуть атестуватися в атестаційній комісії при структурних підрозділах із питань охорони здоров'я місцевих держадміністрацій.

2. Атестація з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» певної лікарської спеціальності має передувати зайняттю особою лікарської посади в закладах охорони здоров'я, що відповідає певній спеціальності або здійсненню медичної практики за певною спеціальністю.

3. Особа, якій за результатами атестації на визначення знань і практичних навиків відмовлено в присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» із конкретної лікарської спеціальності, може призначатися на посади молодшого спеціаліста з медичною освітою.

4. Лікарям, які відпрацювали на відповідній посаді менш ніж рік і претендують на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», строк атестації відстрочується на відповідний період наказом по вищому медичному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.

5. Лікарям, що відпрацювали на відповідній посаді менш ніж рік, строк атестації переноситься на 1 рік за поданням керівника закладу, установи, підприємства до атестаційної комісії.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»