Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці в Кіровоградській області пояснило, яким чином унести зміни до посадової інструкції працівника.

За потреби завдання й обов'язки, включенi до типової квалiфiкацiйної характеристики тiєї чи iншої посади, може бути розподiлено мiж окремими виконавцями чи коло завдань й обов'язкiв окремих працiвникiв може бути розширено з дорученням їм робiт, передбачених для рiзних груп, посад, однакових за складнiстю, виконання яких не потребує iншої спецiальностi, квалiфiкацiї.

Уносити додаткові обов’язки до посадової інструкції працівника треба з дотриманням вимог ст. 32 КЗпП у частині повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»