Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у Дніпропетровській області на своєму офіційному веб-сайті повідомляє: операції з продажу основних засобів, щодо яких суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням таких основних засобів, відображалися в деклараціях 0121–0123, зазначаються суб’єктом спеціального режиму оподаткування в рядку 1.1 декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (форма — 0110).

Водночас такий суб’єкт у податковій декларації 0121–0123 має здійснити коригування податкового кредиту в рядку 13 (зі знаком «-») на суму, яка відповідає сумі податку, нарахованій на недоамортизовану в бухгалтерському обліку вартість основного засобу (визначається як частина суми податку, сплаченого під час придбання основного засобу, яка відповідає частці балансової (залишкової) вартості такого основного засобу в його початковій (первісній) вартості), і відобразити таку суму податку в рядку 13 (зі знаком «+») декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (декларація 0110).

Зазначена позиція також викладена в підкатегорії 101.24 системи «ЗІР».

Своєю чергою, база оподаткування операцій із постачання основних засобів не може бути нижче за балансову (залишкову) вартість, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»