Новини публікуються мовою оригіналу

Національне агентство України з питань державної служби затвердило Порядок проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України «Про державну службу» наказом від 26.09.2016 р. № 193.

Зокрема Порядком передбачено проведення Нацдержслужбою планових і позапланових перевірок у державних органах.

Перевірка проводиться за наказом Нацдержслужби (територіального органу).

Підставою для проведення Нацдержслужбою (територіальним органом) планової перевірки є включення об'єкта перевірки до плану контрольної діяльності Нацдержслужби.

Планова перевірка об'єкта перевірки проводиться не частіше ніж раз на 2 роки. Про проведення планової перевірки об'єкт перевірки повідомляється Нацдержслужбою (територіальним органом) не менш ніж за 3 робочих дні до початку її проведення.

Позапланова перевірка проводиться з окремих питань, які є предметом перевірки, зокрема, за скаргою державного службовця категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби; учасника конкурсу, який не пройшов конкурсного відбору; із метою перевірки усунення виявлених під час планової перевірки недоліків і порушень законодавства у сфері державної служби; за дорученням органу вищого рівня тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»