Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці у Хмельницькій області розглянуло ситуації щодо роботи за сумісництвом педагогічних працівників.

Ситуація 1

У педагогічного працівника за основним місцем роботи тижневе навантаження становить 16 годин і 5,5 години — в іншому навчальному закладі. Чи не є порушенням чинного законодавства, коли роботодавець приймає такого працівника на 5,5 години в інший навчальний заклад за сумісництвом? Чи має право цей працівник отримувати заробітну платню за 5,5 години в іншому навчальному закладі в канікулярний період?

Прийняття на роботу педагогічного працівника за сумісництвом із педагогічним навантаженням 5,5 години на тиждень не надає підстав для твердження щодо наявності порушення вимог законодавства про працю в частині прийняття на роботу й тривалості робочого часу на умовах сумісництва.

Загальна тривалість роботи за сумісництвом у такому випадку протягом тижня (місяця) не перевищує половини тижневої (місячної) норми робочого часу.

За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників й осіб із числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, що передувала початку канікул. Указана умова винятків для педагогічних працівників, які працюють на умовах сумісництва, не передбачає.

Під час канікул, що не збігаються із черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної й організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. У такому випадку робочий час, відпрацьований педагогічним працівником під час канікул, що не збігаються із черговою відпусткою, є фактично виконаною роботою, і підлягає обліку й оплаті з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Ситуація 2

У педагогічного працівника за основним місцем роботи тижневе навантаження становить 9 годин, в іншому навчальному закладі — 9 годин. Чи має місце в такому випадку робота за сумісництвом? Якщо це не сумісництво, як здійснити запис у трудову книжку та здійснити тарифікацію, так як два навчальних заклади — це різні юридичні особи?

Якщо педагогічний працівник, якому встановлено педагогічне навантаження 9 годин за основним місцем роботи й 9 годин — в іншому навчальному закладі, виконує роботу в різні дні робочого тижня на умовах неповної тривалості робочого тижня, виконання роботи в іншому навчальному закладі вважатиметься сумісництвом, хоч розмір повного окладу (ставки) однаковий.

Виконання роботи в іншій установі на умовах неповної тривалості робочого дня (тижня), з оплатою праці в обсязі, що не перевищує повного окладу (ставки), за основним місцем роботи здійснюється за іншим трудовим договором у вільний від основної роботи час.

Визначення умов оплати праці (тарифікація) має здійснюватися за кожним місцем роботи на загальних підставах, й оформлюватися у вигляді тарифікаційного списку.

У наведеній ситуації працевлаштування працівника до іншого навчального закладу має відбуватися без подання ним трудової книжки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»