Новини публікуються мовою оригіналу

Верховною Радою ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)» (№ 4496).

Документом удосконалюються процедури укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), бухгалтерського обліку та фінансової звітності, валютного контролю для операцій з експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності.

Зокрема, ним передбачається:

1. У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у т.ч. в електронному вигляді, за надані послуги.

2. Виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати  заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів із дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — із моменту підписання акта чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Ця вимога не поширюється на експорт послуг (окрім транспортних), прав інтелектуальної власності.

3. Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у т.ч. рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.

4. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються в бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи й електронний документообіг.

5. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»