Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у Тернопільській області на своєму офіційному веб-сайті навела приклади помилок у Додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі — Додаток 5) та порядок їх виправлення.

Як повідомляють контролери, виправлення помилок, що були допущені в Додатку 5 та які не вплинули на числові показники декларації, проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку, до якого додається Додаток 5 із відміткою «Уточнюючий».

При цьому в згаданому випадку до графи 4 Уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, Додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 — усі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам із графи 4), а графа 6 не заповнюється.

Виправлення помилок у записах по контрагентах у Додатку 5 проводиться способом коригування.

Для виправлення запису неправильно вказаного ІПН покупця чи постачальника в уточнюючому Додатку 5:

 • повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «-» (тобто сторнуються);
 • указується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);
 • підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

За потреби зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, задекларованих за операціями з одним контрагентом, та, відповідно, збільшити/зменшити їх за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючому Додатку 5:

 • відображаються суми уточнення в розрізі контрагентів (зі знаком «+» відображаються не повною мірою задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком «-» — зайво задекларовані суми за операціями з контрагентом);
 • підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

За необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» у розрізі умовних ІПН і доповнити у зв’язку із цим Додаток 5 новим записом для платника податку — покупця в уточнюючому Додатку 5:

 • операції з платником податку — покупцем за звітний період записуються повністю (включаючи вартісні показники);
 • у рядку «Інші» у розрізі умовних ІПН обсяг постачання й сума ПДВ зменшуються, сума уточнення зазначається зі знаком «-» (сторнується);
 • підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

За потреби скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ у рядку «Інші» у розрізі умовних ІПН і доповнити не повною мірою відображені (зайво вказані) суми за операціями для платника податку — покупця в уточнюючому Додатку 5:

 • зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ за операціями з платником податку — покупцем зі знаком «+» або «-»;
 • у рядку «Інші» у розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ уточнюються (збільшуються або зменшуються) зі знаком «+» або «-»;
 • підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

Виправлення помилок, допущених у Додатку 5, які потребують уточнень показників у складі декларації з ПДВ за будь-який наступний період, проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку, до якого додається уточнюючий Додаток 5 у розрізі контрагентів. При цьому вартісні показники як Додатка 5, так і Уточнюючого розрахунку, відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) із відповідним знаком.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»