Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін наказом від 15.09.2016 р. № 821 (далі — Наказ № 821) виклав у новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація) й Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Наказ № 821 готується до опублікування в № 86 «Офіційного вісника України», що вийде 08.11.2016 р. Зазначений наказ набирає чинність 31.12.2016 р.

Серед змін, яких зазнала форма декларації, зазначимо такі.

1. Структурно оновлена декларація складається із 7-ми розділів та містить 2 додатки:

  • Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (Ф1);
  • Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (Ф2).

Нагадаємо, що до внесення змін декларація складалася з 8-ми розділів та включала 4 додатки:

  • Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України (Ф1);
  • Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (Ф2);
  • Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України (Ф3);
  • Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (Ф4).

2. Із рядків, призначених для занесення інформації про платника податків (рядок 3) й особу, уповноважену на заповнення декларації (рядок 9), зникли окремі поля для внесення серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта). В оновленій декларації відповідні дані заноситимуться в поле, відведене для реєстраційного номера облікової картки платника податку.

3. У рядку 10.6 «Доходи, отримані з джерел за межами України» необхідно буде зазначати країну, із якої отримано іноземні доходи, та назву валюти. Раніше відповідна інформація заносилася до спеціально призначеного для цього додатка «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України» (Ф3).

4. У рядках 10.7 та 10.8, у яких раніше вказувалися суми загального оподатковуваного доходу підприємців-загальносистемників і фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, із набранням чинності змінами вказуватимуться суми ЧИСТОГО оподатковуваного доходу відповідних категорій осіб.

5. Рядки для заповнення відомостей про доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу, у новій редакції декларації виділено в окремий розділ — ІІІ. Окрім того, якщо раніше в декларації виокремлювався рядок винятково для зазначення сум доходів, отриманих від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування (рядок 11.1), то оновлена декларація передбачає окремі рядки також для доходів від операцій із продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна (рядок 11.2) та для решти доходів, що підлягають оподаткуванню (рядок 11.3).

6. Рядок для зазначення загальної суми річного доходу (рядок 12) в оновленій декларації також оформлено як окремий розділ — ІV.

7. Розділ для занесення відомостей про податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору (в оновленій формі декларації — VІ) більше не містить рядка для зазначення сум надміру сплаченого податку від провадження підприємницької діяльності, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику (у попередній редакції декларації — рядок 21).

8. Відомості про власне нерухоме й рухоме майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду), в оновленій формі декларації заноситиметься в одну таблицю (форма декларації до внесення змін містила окремі таблиці для відомостей про нерухоме та рухоме майно).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»