Новини публікуються мовою оригіналу

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 р. № 1666-VІІІ (чинний із 02.11.2016 р.) передбачає:

1. Справжність підпису учасника на заяві про вихід із товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

2. Рішення вповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами чи головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Нотаріальне засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, котрі вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише за наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації.

3. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

4. Справжність підписів на передавальному акті й розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

5. Необхідність нотаріально засвідченої копії примірника оригіналу рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу про створення юридичної особи.

6. Необхідність нотаріально засвідчувати заяву фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід або передання частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, яка подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»