Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС в Одеській області в листі від 19.10.2016 р. № 2279/10/15-32-12-01-14 розглянуло питання щодо податкових наслідків для комунального підприємства при переданні багатоквартирних будинків, які знаходилися в його оперативному управлінні, із балансу такого підприємства на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача) (п. 1. ст. 1029 Цивільного кодексу України, даліЦКУ).

Згідно з п. 3 ст. 1030 ЦКУ, майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Майно, передане в управління, повинне обліковуватися в управителя на окремому балансі й щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов’язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку. Крім того, майно, набуте управителем унаслідок управління майном, включається до складу отриманого в управління майна (п. 4 ст. 1030 ЦКУ).

Щодо обкладення податком на прибуток операцій із передання багатоквартирних будинків, що знаходяться в оперативному управлінні комунального підприємства на балансі ОСББ, то згідно з пп. 134.1.1 ПКУ розрахунок об’єкта обкладення податком на прибуток проводиться шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Оскільки договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління (п. 5 ст. 1033 ЦКУ), передання такого майна з балансу на баланс управляючих компаній не має податкових наслідків для комунального підприємства у зв’язку з тим, що така операція не призводить до виникнення доходів або витрат (п. 3 р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 6 П(С)БО 16 «Витрати»).

Щодо власників квартир багатоквартирних будинків, котрі знаходяться в оперативному управлінні комунального підприємства, то вони можуть створити юридичну особу — об'єднання співвласників багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна й управління, утримання та використання спільного майна (ст. 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, даліЗакон № 2866). При цьому колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку в 3-місячний строк із дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передання йому примірника технічної й іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта й планів інженерних мереж (ст. 6 Закону № 2866).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»