Новини публікуються мовою оригіналу

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Так, згідно з п.п. 138.1, 138.2 ПКУ, фінрезультат до оподаткування:

  • збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду згідно з національними П(С)БО чи МСФЗ;
  • зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів згідно з національними П(С)БО чи М(С)ФЗ.

Зважаючи на щойно викладене, податківці в листі ДФС від 18.10.2016 р. № 22486/6/99-99-15-02-02-15 повідомляють: оскільки витрати з уцінки основних засобів, згідно з П(С)БО, понесені до 01.01.2016 р. (у період перебування на спрощеній системі оподаткування), то фінрезультат до оподаткування зменшується на суми дооцінок основних засобів, проведених після 01.01.2016 р., у межах попередньо віднесених до витрат уцінок основних засобів, проведених до 01.01.2016 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»