Новини публікуються мовою оригіналу

Наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818 затверджено типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектора, а саме:

 • Акт введення в експлуатацію основних засобів;
 • Акт приймання-передачі основних засобів;
 • Акт внутрішнього переміщення основних засобів;
 • Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів;
 • Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів;
 • Акт списання основних засобів (часткової ліквідації);
 • Акт списання групи основних засобів;
 • Акт списання транспортних засобів;
 • Акт списання вилучених документів із бібліотечного фонду;
 • Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів;
 • Інвентарну картку групового обліку основних засобів;
 • Інвентарну картку обліку тварин і багаторічних насаджень;
 • Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів);
 • Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів;
 • Акт переоцінки основних засобів.

У разі необхідності суб’єкти державного сектора можуть вести «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів» та «Інвентарний список основних засобів», які складаються в довільній формі.

Для відображення операцій, пов’язаних зі зменшенням або відновленням корисності основних засобів, комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектора, складаються акти, які повинні містити обов’язкові реквізити первинного документа, і затверджуються керівником суб’єкта державного сектора.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»