Новини публікуються мовою оригіналу

Національна рада реформ на своєму засіданні у вівторок, 25 жовтня, затвердила введення податку на виведений капітал із 1 січня 2018 року, зазначає РБК.

Проектом передбачено заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

Зокрема, об’єктом обкладення нового податку будуть операції, які призводять до вилучення (у т.ч. шляхом їх недоотримання) коштів, товарів (у т.ч. необоротних активів) із господарської діяльності платника податку, що здійснюється на території України.

Такі операцій планується розбити на 3 групи:

1) операції з виведення капіталу (до них належать операції з виплати дивідендів неплатникам цього податку й інших, прирівнених до них платежів);

2) операції, прирівняні до операцій із виведення капіталу. Таких операцій декілька:

а) виплати процентів, комісій (інших подібних платежів), що здійснюються на користь пов’язаних осіб — нерезидентів за договорами позики, кредиту, іншими подібними договорами чи без укладення таких договорів;

б) виплата коштів, які перераховуються страховиками чи іншими резидентами на користь нерезидентів у межах договорів страхування або перестрахування ризиків;

в) виплата фінансової допомоги неплатнику податку, безоплатне надання товарів, робіт, послуг неплатнику податку в сумі, визначеній ПКУ;

г) виплата, що здійснюється в грошовій формі та/або відмінній від грошової формі неприбутковою організацією не за призначенням;

ґ) виплата, що здійснюється в грошовій формі та/або відмінній від грошової формі у зв’язку з вкладенням в об’єкти інвестицій, які знаходяться за межами території України в сумі, визначеній ПКУ;

д) виплата роялті в сумі, визначеній ПКУ;

е) заборгованість за товари, роботи, послуги, поставлені платником податку неплатнику податку, котра розпочала відповідати ознакам безнадійної заборгованості;

ж) суми коштів та/або вартість товару, перерахованих (наданих) як внесок до статутного капіталу або в спільну діяльність, у довірче управління, якщо отримувачем таких коштів та/або вартості товару є особа — неплатник податку;

3) операції, за якими здійснюється донарахування:

а) здійснення операцій, які визнаються контрольованими за правилами ст. 39 ПКУ, у сумі, визначеній за правилами ПКУ;

б) виплата роялті окремим нерезидентам у сумі, визначеній ПКУ;

в) здійснення операцій із продажу товарів неплатникам податку — резидентам у порядку, визначеному ПКУ.

Ставка податку становить 15%, яка застосовується до операцій із виведення капіталу, та 20% — щодо операцій, прирівнених до виведення капіталу та за якими здійснюється донарахування.

Звітних періодів буде 2 (залежно від здійснених операцій):

  • податковий звітний місяць

та

  • податковий звітний рік.

При цьому проект нового р. ІІ ПКУ містить декілька цікавих спец правил, зокрема:

  • якщо операція, що є об’єктом оподаткування, учинена платником податку з особою, котра не може бути ідентифікована, вважається, що така операція була вчинена з неплатником податку;
  • операції, які є об’єктом оподаткування, але не були оподатковані у зв’язку з документальним оформленням таких операцій як такі, що не є об’єктом оподаткування (наприклад, виплата дивідендів, оформлена як придбання послуг тощо), підлягають оподаткуванню за наслідками податкового (звітного) місяця, протягом якого рішення суду про визнання угоди фіктивною чи удаваною набрало законної сили за умов, що в такому рішенні суду визначено, яка саме операція була прихована та хто саме є бенефіціарним отримувачем прихованих від оподаткування коштів;
  • якщо під час проведення інвентаризації активів платника податку була виявлена їх нестача (за винятком списання нестачі в межах норм природного убутку) і платник податку не звернувся до відповідних органів щодо порушення кримінальної справи чи притягнення винних осіб до відповідальності або не вжив заходів щодо стягнення суми компенсації у зв’язку з нестачею від зберігача, страхової компанії тощо, то сума коштів та/або вартість активів, стосовно яких установлена нестача, вважається сумою фінансової допомоги, наданою неплатнику податку. Така сума підлягає оподаткуванню за наслідками звітного податкового місяця, у якому була виявлена нестача активів.

Звісно, це лише проект обкладення податком на виведений капітал. До моменту його внесення на розгляд депутатам й ухвалення окремі норми можуть істотно змінитися. Ми, зі свого боку, обов’язково слідкуватимемо за такими змінами та розміщуватимемо інформацію про них на нашому веб-сайті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»