Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 19.10.2016 р. № 736 затвердив нову Типову інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.

Вона визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів й інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері оборони держави, й іншу службову інформацію (далі — службова інформація), в органах державної влади, інших державних органах.

В установі утворюється комісія з питань роботи зі службовою інформацією, що постійно діє, положення про котру та склад якої затверджуються відповідним актом установи.

Перелік відомостей складається установою відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 і ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», затверджується керівником установи й оприлюднюється на її офіційному веб-сайті, а за відсутності такого веб-сайту — в інший прийнятний спосіб.

Працівники, яким доручено опрацьовувати документ, що містить службову інформацію, визначаються керівником установи, його заступниками, керівниками структурних підрозділів у резолюції до такого документа.

Організація в установі роботи з документами, що містять службову інформацію, покладається на структурний підрозділ з діловодства або документаційного забезпечення, а за його відсутності — на окрему посадову особу (далі — служба діловодства).

Служба діловодства ознайомлює працівників структурних підрозділів з інструкцією установи про порядок ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів й інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, під підпис.

У разі виникнення необхідності в переданні (надсиланні) документів, що містять службову інформацію, юридичним особам, громадським об’єднанням без статусу юридичної особи та фізичним особам, на яких не поширюються вимоги цієї Інструкції, останні беруть на себе письмове зобов’язання стосовно нерозголошення отриманої службової інформації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»